Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

In Flevoland zijn door vrijwilligers  van Landschapsbeheer Flevoland de afgelopen weken 36 grutto- en 10 tureluurnesten gevonden. Meestal liggen deze nesten in de graspercelen en hebben boeren/loonwerkers goed om deze nesten heen gemaaid. Tussen 20 en 28 mei komen de meeste nesten uit. Dan begint de moeilijkste periode voor de kuikens van deze weidevogels.

 Het zoeken van ‘onzichtbare’ grutto- en tureluur nesten is erg complex. Ze broeden in lang gras en daar verschuilen ze zich uitzonderlijk goed in vergelijking met een kievit of scholekster. Die broeden graag in de openheid en zijn daardoor redelijk goed zichtbaar en te vinden. Een gruttoman alarmeert direct als je als vrijwilliger, op zoek naar een nest, zo’n perceel in loopt. Het broedende vrouwtje gaat dan stiekem en stilletjes van het nest af. Het zoeken van gruttonesten is daardoor een tijdrovende klus, maar heel bevredigend als de boer of loonwerker daardoor het nest kan sparen tijdens het maaien.

Als na ruim 3 weken broeden de eieren uitkomen, begint de moeilijkste fase voor de grutto’s om de jongen groot krijgen. Grutto kuikens moeten zelf voedsel zoeken; hun ouders beschermen ze tegen gevaren en warmen de kuikens op als ze het koud krijgen. De kuikens hebben kruidenrijk grasland nodig waar ze dekking vinden tegen rovers en waar ze insecten kunnen vinden om hun buikje rond te eten. Per paartje grutto’s is hiervan 1 a 1,5 hectare nodig om de jongen groot te krijgen. Na 4 weken rondwandelen in een geschikte biotoop zijn de kuikens vliegvlug. In deze fase hebben weidevogelbeschermers weinig invloed meer op het succes.

Nu nog te weinig geschikt voedselbiotoop

Iedereen die de weilanden in Flevoland kent, ziet over het algemeen bloemloze groene velden, ook wel ‘grasfalt’ of ‘biljartlakens’ genaamd. Hierin leven nagenoeg geen insecten en zijn mede daardoor ongeschikt als biotoop om op te groeien. Maar ja, veel keus hebben de vogels niet. In de sloten langs percelen groeien over het algemeen nog wel wat bloemrijke kruiden en zijn daarmee op zich een mooie plek voor de gruttokuikens. Maar helaas worden deze slootkanten  vaak  geklepeld. Daarmee wordt ook  het laatste stukje geschikt gras voor de poten van de gruttokuikens weggemaaid. Als gruttokuiken is het daarom een hele kunst om in een gebied als Flevoland groot te worden.

Bloemrijke slootkanten en bermen

Hoe mooi zou het zijn als de boeren niet alleen de nesten sparen, want dat gaat gelukkig heel goed, maar als  de komende 4 weken boer, burger, gemeentes en Provincie geen bermen en slootkanten gaan klepelen. Dat  is goed voor meer bloeiende planten, met de bijbehorende insecten, en daarmee ook voor de grutto’s met hun opgroeiende kuikens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Jan Nagel  0320-294939 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.