Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Afgelopen weekend deed een record aantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door. Het weer was mooi, maar vermoedelijk speelde het feit dat mensen door het coronavirus thuis en in de tuin zitten ook een grote rol. Het aantal getelde bijen ligt behoorlijk hoger dan de twee voorgaande tellingen. 

Landelijk namen meer dan 10.000 mensen de tijd om naar de bijen in hun omgeving te zoeken met als resultaat dat 136.076 bijen werden doorgegeven. Ook in Flevoland is goed geteld; ongeveer 275 waarnemers meldden hun aantallen bijen.

Alle informatie over welke soorten het meest werden gezien en waar er in uw omgeving werd geteld leest u hier.

De Nationale Bijentelling is een project van NaturalisNatuur & MilieuIVN en LandschappenNL, met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van de bijen in ons land. Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen.