Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

“Afgelopen jaar vonden we vooral nesten van kieviten in de natte stukken”, vertelt Helma Rabelink, weidevogelvrijwilliger bij Landschapsbeheer Flevoland. “En een deel van de kuikens uit deze nesten groeiden ook succesvol op.”

“Samen met twee collega vrijwilligers controleer ik al jaren een aantal grote percelen agrarisch gebied van de WUR net buiten Lelystad,” vertelt Helma. “Door de intensieve samenwerking met de beheerders en agrariërs kunnen we voorkomen dat de nesten met eieren worden plat gereden tijdens de voorjaarswerkzaamheden. Maar dat betekent nog niet dat de kievitkuikens ook vliegvlug worden. Daarvoor moeten ze voldoende voedsel kunnen vinden” legt de bevlogen weidevogelvrijwilligster uit. “Vochtige grond en kruidenrijk, hoog gras waar veel insecten te vinden zijn, is daarvoor noodzakelijk. En ze hebben deze hoge vegetatie nodig om zich te kunnen verstoppen.”

Jan Nagel, weidevogelexpert bij Landschapsbeheer, bevestigt dat deze goede resultaten op de akkers bij Lelystad niet overeenkomen met de dalende trend van succesvolle nesten van weidevogels in de rest van Flevoland. “De laatste jaren zien we al een stijgende lijn in het aantal kieviten dat hier bij Lelystad broedt en het aantal nesten dat ook daadwerkelijk uitkomt. Plas-dras percelen met gewasresten werken als een magneet op volwassen kieviten. En afgelopen jaar was het aantal kuikens dat hier succesvol opgroeide inderdaad groter dankzij de nattere stukken met enige begroeiing langs de rand van de akker.”

Landschapsbeheer heeft vorig jaar samen met de WUR een plan ontwikkeld om een perceel langs de Runderweg beter in te richten naar de wensen van de weidevogels. “Hoe mooi zou het zijn als dit stukje plas-dras nog voor het komende broedseizoen wordt gerealiseerd? De kieviten zullen het snel weten te vinden en we hopen dat ook andere soorten weidevogels dit gebied ontdekken” besluit Helma.

 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Jan Nagel  0320-294939