Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Landschapsbeheer Flevoland heeft in het Kustpark in Lelystad twee insectenhotels geplaatst. Wilde bijen krijgen hiermee extra kansen. Het initiatief kwam van een betrokken bewoonster. Samen met andere mensen uit de buurt en Landschapsbeheer zijn de insectenhotels gemaakt. Bij één van de hotels staat een informatiebord, waar bezoekers meer kunnen leren over wilde bijen.

In de insectenhotels vormen de gaatjes in de houtblokken en de holle stengels van riet en bamboe de ideale nestplaatsen voor vele soorten wilde bijen. Onder andere metselbijen, behangersbijen en klokjesbijen kunnen hier een fijne plek vinden. Deze wilde bijen steken niet. Ze leven alleen en hoeven hun volk niet te beschermen. Niet alle bijen zijn even groot. Vandaar de verscheidenheid aan materialen en de diameters van gaatjes. Zo kunnen verschillende soorten een geschikte plek vinden in het hotel. Dat is ook wel nodig, want in Nederland leven meer dan 350 soorten wilde bijen!

Landschapsbeheer zet zich in om meer aandacht te krijgen voor wilde bijen in Nederland. Projectleider Margriet vertelt: ‘Wilde bijen zijn ontzettend belangrijk voor het ecosysteem. In dit geval was er genoeg voedsel in het park, maar ontbrak de nestgelegenheid voor bijen die graag in dood hout nestelen. Met een insectenvriendelijk beheer in openbaar groen, waarbij het gehele jaar voldoende stengels (levend en dood) te vinden zijn wordt voorzien aan die behoefte. Maar vaak worden grote delen van parken als gazon onderhouden, waardoor deze belangrijke voorziening mist. Met een insectenhotel lossen we die woningnood tijdelijk op. Op deze manier werken we aan de zichtbaarheid van wilde bijen en insecten. Rondom het hotel zie je straks van alles zoemen en vliegen. Ontzettend boeiend om naar te kijken!’

Andere hotelgasten zijn lieveheersbeestjes en vlinders op zoek naar een plek om te overwinteren. Het beloofd dus een gezellige drukte te worden rondom de hotels! Meer informatie over wilde bijen kunt u vinden op: https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/werkvelden/ruimte-voor-natuur/wilde-bijen.html

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Rebecca Wielink, 0320-294939