Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Rietorchissen stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, waardoor ze goed dienst kunnen doen als ambassadeur van goed beheerde en vrij vochtige bermen. Jaarlijks telt Landschapsbeheer het aantal bloeiende rietorchissen in de bermen van Lelystad. Het aantal is dit jaar gehalveerd. De droge zomer van vorig jaar en de droogte van de afgelopen tijd zijn waarschijnlijk de oorzaak.

Rietorchissen groeien op vrij vochtige en matig voedselrijke grond. In de bermen van Lelystad zijn deze plekken veelvuldig aanwezig en de rietorchis is er dan ook vrij algemeen. Landschapsbeheer Flevoland houdt de populaties in Lelystad bij door begin juni de bermen te inventariseren op bloeiende rietorchissen. Uit de recente telling blijkt het aantal bloeiende rietorchissen te zijn gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Waren er vorig jaar nog 1800 bloeiende planten gevonden, dit jaar bleef de teller op 800 steken. Het beheer van de bermen is niet sterk gewijzigd en de halvering van het aantal orchideeën treedt op bijna alle getelde plekken op. Omdat alle locaties evenveel last hebben van de teruggang in aantallen, lijken de weersomstandigheden een aannemelijke verklaring. De rietorchis kan slecht tegen droogte en vorig jaar was de zomer extreem droog.

Maaien
Orchideeën hebben in Lelystad meer dan één maaibeurt per jaar nodig, anders verdwijnen ze door de verruiging van hun groeiplaats. Het maaisel moet afgevoerd worden, zodat ook de nutriënten (voedingsstoffen) verdwijnen uit de berm. Ook veel andere bloeiende planten hebben zo’n twee maaibeurten per jaar nodig om te kunnen overleven. Dit maaien vindt plaats in juni en september. Daarmee krijgen de orchideeën helaas ook weinig kans om zaad te zetten. De gemeente Lelystad laat daarom ook delen van de vegetatie staan zodat de zaden kunnen rijpen. Dit laten staan van de vegetatie bevordert ook de overlevingskansen van insecten. Zo kunnen vlinders en bijen toch voldoende voedsel vinden om te overleven.  Maaien (met afvoer van het maaisel) is dus nodig om de bermen bloemrijk te houden. Een gedeelte laten staan is vooral van belang voor de insecten en de zaadvorming van de planten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Jeroen Reinhold  0320-294939