Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Van heinde en ver op zoek naar orchideeën in de NOP

 De bermen in de oostrand van de Noordoostpolder staan volop in bloei. Mooi om te zien, maar ook interessant  vanwege de bijzondere soorten die hier groeien. FILMPJE
 De bermen kleuren bijna paars van de honderden rietorchissen en op sommige plekken staan tientallen exemplaren van de zeldzame bijenorchis. Reden voor plantenliefhebbers uit heel Nederland om naar de Noordoostpolder te komen.

distelvlinderOok andere zeldzame soorten voelen zich hier uitstekend thuis. Soorten als stijve ogentroost, geelhartje, krielparnassia en kleine ratelaar vallen wat minder op, maar zijn ook de moeite waard, zeker voor de liefhebber.  Ook de vlinders en insecten worden niet vergeten. Begin juli wordt een deel van de berm gemaaid. De groeiplaatsen van de orchideeën en andere bijzondere planten worden dan niet gemaaid. Dit is ook goed voor vlinders en insecten die daar nectar kunnen vinden. De argusvlinder gaat achteruit in Nederland, maar neemt toe in de oostrand van de Noordoostpolder. Dit jaar vliegen er ook veel distelvlinders (foto) in de berm.

 rietorchis2Bij de berm van de Uiterdijkenweg, Blankenhammerweg, Hopweg en Schoterweg  staan borden van Landschapsbeheer Flevoland om passanten het verhaal te vertellen over het succes van het plaggen van deze bermen eind jaren negentig. De bijzondere grondsoort van dit gebied kwam weer aan de oppervlakte. Vroeger was hier immers het kustgebied van de voormalige Zuiderzee met zeer fijn kalkrijk en voedselarm zand. Sinds het plaggen zijn veel bijzondere soorten spontaan teruggekeerd en zorgen voor een ecologisch waardevolle begroeiing waarin ook insecten zich goed thuis voelen.

Benieuwd welke soorten er nog meer groeien? Gebruik dan deze zoekkaart, speciaal gemaakt voor de bermen in de NOP.