Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Op zondag 19 mei is er in het Lumièrepark in Almere Stad een soortenzoekdag. Landschapsbeheer Flevoland, Vogel- en Natuurwacht en de gemeente Almere organiseren deze dag samen met veel vrijwilligers en specialisten. De uitdaging is zoveel mogelijk verschillende soorten planten- en diersoorten te vinden in en rondom het bijenlint.
Buurtbewoners en iedereen die graag meer wil weten van de natuur in het park is welkom om mee te doen en mee te kijken. . Alle activiteiten starten bij het wandelpad bij de landtong in het park.


Tijdens zonsopgang beginnen we met het spotten van vogels. Wil je hier aan meedoen, neem dan contact met ons op. Rond 10 uur richten we ons vooral op de planten en daarna op alle insecten die daarop afkomen. Met alle belangstellenden gaan we gewapend met loepjes, verrekijkers en dergelijke op pad om een flink aantal soorten te vinden. Naar wilde bijen, vlinders en overige insecten speuren we vooral 's middags op en rond het bijenlint. Misschien zijn er nog wat zandige stukken, die zijn vaak in trek bij speciale soorten insecten. Welke zandloopkevers scharrelen er rond, gebruiken de zandbijen de kale plekken voor hun nestgangen? Langs de oevers kunnen vooral voorbij scherende libellen worden gespot.

Om 21.30 uur zullen de vleermuizen en nachtvlinders aan bod komen. Met een batdetector wordt hun roep ook voor ons hoorbaar. Soms lukt het langs vliegende vleermuizen in de bundel van een zaklamp te ‘vangen’. Nachtvlinders vormen een smakelijk hapje voor vleermuizen, vandaar dat wij ook in kaart willen brengen welke nachtvlinders er in het park voorkomen. Op verschillende plekken worden lakens gespannen, waar met lampen nachtvlinders naar toe worden gelokt. Altijd spannend om te zien wat er ’s nachts rondfladdert. Het weer moet dan wel meewerken, bij harde wind of regen zoeken de insecten een beschut plekje op en laten ze zich niet zien.

Iedereen die zin heeft mag komen meehelpen en meekijken
Kortom, genoeg te speuren voor kenners én voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat er leeft en groeit in Almere. Heb je zelf ook leuke waarnemingen van dier- of plantensoorten in het Lumièrepark het afgelopen jaar, dan horen wij dat graag!

Kijk hier voor de exacte tijden van alle activiteiten gedrurende de dag.

Voor vragen en of informatie kunt u contact opnemen met Petra Borsch of Margriet Brouwer van Landschapsbeheer Flevoland: 0320-294939

 

 

 

sleutelmerkenMargriet Brouwer  0320-294939