Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Dit jaar, op 14 april om precies te zijn, is het 20 jaar geleden dat Landschapsbeheer Flevoland zich losmaakte uit de moederorganisatie Natuur en Milieufederatie Flevoland. Landschapsbeheer vierde daarom zaterdag met haar vrijwilligers haar 20 jarig bestaan als zelfstandige stichting.

Met het ontstaan van de provincie Flevoland kwam ook de wens om een provinciale Landschapsbeheerorganisatie te hebben. Elke andere provincie had immers ook een eigen Landschapsbeheer. NMF wierp zich op om hier energie in te steken en een afdeling Landschapsbeheer op te richten. Weidevogelbescherming, dat ook in alle andere provincies plaatsvindt, was dan ook in 1997 het eerste project voor deze nieuwe afdeling. In 1999 was de afdeling Landschapsbeheer verbreed met het begeleiden van allerlei kleinschalige beheerwerkzaamheden, werken aan de cultuurhistorie van Flevoland en de bescherming van allerlei dieren en planten in wegbermen en in het agrarisch gebied. In dat jaar was het tijd voor de inmiddels zeven personeelsleden om zelfstandig verder te gaan en werd de huidige stichting opgericht.
Inmiddels 20 jaar verder is Landschapsbeheer Flevoland met vele vrijwilligers nog steeds actief met natuurbeheer en –bescherming en cultuurhistorie. Jaarlijks werkt de organisatie aan zo’n 80 projecten en wordt steeds meer als kennispartner beschouwd en gevonden door gemeenten, provincie, waterschap en allerlei andere organisaties. Zo vergroent Landschapsbeheer schoolpleinen, adviseert over erfbeplanting en landschapselementen en onderzoekt de Flevolandse biodiversiteit. Ook de komende 20 jaren hoopt Landschapsbeheer een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van de provincie.

Op 13 april, één dag voor haar echte verjaardag, organiseerde Landschapsbeheer een vrijwilligersdag onder het motto ’20 jaar jong’. Tijd voor een terug- en vooruitblik. Daarnaast wil de jarige organisatie dit jaar nog vaker van zich laten horen in het kader van het lustrum. Ideeën genoeg.

 

 

 

sleutelmerkenMargriet Brouwer  0320-294939