Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Doe mee komend weekend en geef je op voor een klus via NLdoet

Vrijdag 15 maart

Natuurtrap Kwelstrook Batavia maken
Na 10 jaar is de natuurtrap vergaan in de Kwelstrook Batavia. Hoogste tijd om deze te vervangen. Op vrijdagmiddag 14.00 uur gaan we gewapend met grondboren, scheppen en houtenhamer en boormachines aan de slag om de trap te herstellen.Gereedschap is aanwezig en voor koffie/thee en versnaperingen wordt gezorgd.

Aanplanten bijvriendelijke zone 
In het Tuindersbos wordt een bijenstrook aangeplant. Deze bestaat uit bijvriendelijke planten en struiken die vooral in het vroege voorjaar en het late najaar bloeien - periodes waarin de dracht voor de bijen in dit gebied (te) laag is.

Fruitbomen en struiken planten 
Een deel van het Emmelerbos wordt omgevormd naar een bos met fruit- en notenbomen, samen met en voor bewoners. De bedoeling is dat iedereen die in de toekomst op de Sportlaan loopt, fietst of rijdt of het Emmelerbos bezoekt, kan genieten van de vele kleuren van de aangeplante struiken en kruiden. Maar voordat het zover is, moet er nog veel werk worden verzet. Heeft u tijd en zin om lekker buiten aan de slag te gaan, wilt u meehelpen? Dan bent u van harte welkom. We starten in het IVN-gebouw aan de Sportlaan 48 in Emmeloord.

Zaterdag 16 maart

Bijenhotels maken
Het kustpark in Lelystad is een mooie locatie om meer te doen voor wilde bijen. Grote delen van het park wordt het gras 2x per jaar gemaaid. Voor wilde bijen uitstekend, veel bloemen die zij kunnen bezoeken. Wat er ontbreekt is nestgelegenheid. Op zaterdag 16 maart willen wij samen met vrijwilligers 3 duurzame bijenhotels gaan maken. Deze worden later in het park geplaatst. Voor koffie/thee en een versnapering wordt gezorgd.

Fruitbomen en struiken planten 
Een deel van het Emmelerbos wordt omgevormd naar een bos met fruit- en notenbomen, samen met en voor bewoners. De bedoeling is dat iedereen die in de toekomst op de Sportlaan loopt, fietst of rijdt of het Emmelerbos bezoekt, kan genieten van de vele kleuren van de aangeplante struiken en kruiden. Maar voordat het zover is, moet er nog veel werk worden verzet. Heeft u tijd en zin om lekker buiten aan de slag te gaan, wilt u meehelpen? Dan bent u van harte welkom. We starten in het IVN-gebouw aan de Sportlaan 48 in Emmeloord.

Bultpark mooier maken 
Elk voorjaar dient het park een grote beurt te hebben. Er moet onderhoud worden verricht, aan de bankjes, het prieel, aan de bijen- en plukborders, aan de diverse vruchtendragende bomen, de informatieborden en de div. opgehangen nestkasten.

Bloemenweides en picknickset opknappen in de Kwetterwei 
We gaan aan de slag met verf/buitenlak en benodigde schildersmaterialen ten behoeve van het schilderen en aflakken van de zelf gemaakte en geplaatste buitentafel en banken in het wijkpark Kwetterwei. Ook wordt er een- en tweejarige bloeiende kruiden ingezaaid voor de bloemenweides in de Kwetterwei en nieuwe aanplant voor de moestuin en pluktuinen