Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Bestuur en medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland zijn verheugd dat Erwin van Liempd met ingang van 1 november 2018 in dienst treedt als directeur van Landschapsbeheer Flevoland. Van Liempd was onder andere werkzaam bij Het Drentse Landschap, Geofox-Lexmond adviseurs en Naturalis. Hij volgt Geert Gielen op die tot 1 juli directeur was.

Erwin van Liempd ziet ernaar uit om met de medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland te werken aan behoud van en kennis over het landschap van Flevoland. Hij vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen de landschappelijke schoonheid van de provincie en de bewoners en bezoekers van Flevoland. Het landschap is van ons allemaal; het is prachtig om daar als vrijwilliger, medewerker of bestuurder een actieve bijdrage aan te leveren. 

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap. We bezitten zelf geen terreinen. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat én met natuurbeheerorganisaties als Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Erwin van Liempd verheugt zich op een goede samenwerking met deze vele relaties die zich inzetten voor natuur en landschap in Flevoland.
Bestuur en medewerkers wensen Erwin veel succes.

Op de foto van links naar rechts; Erwin van Liempd, Jeroen Reinhold (plaatsvervangend directeur) en Jan Eric Geersing ( voorzitter bestuur)