Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

 Op 22 en 23 september wordt in Almere Stad rondom het bijenlint in het Lumièrepark een soortenzoekdag gehouden. Buurtbewoners en iedereen die graag meer wil weten van de natuur in het park is welkom om mee te doen. En heeft u zelf ook leuke waarnemingen van dier- of plantensoorten die u gezien of gehoord hebt in het Lumièrepark het afgelopen jaar, dan horen wij dat graag. Alle activiteiten starten bij het wandelpad bij de landtong in het park.

nachtvlinderen a largeOp zaterdagavond 22 september beginnen we met het tellen van vleermuizen. Welke vleermuizen scheren er over het water of vliegen langs de bosrand op zoek naar insecten? Met een batdetector wordt hun roep ook voor ons hoorbaar. Soms lukt het langsvliegende vleermuizen in de bundel van een zaklamp te ‘vangen’. Nachtvlinders vormen een smakelijk hapje voor vleermuizen, vandaar dat wij ook in kaart willen brengen welke nachtvlinders er in het park voorkomen. Op verschillende plekken worden lakens gespannen, waar met lampen nachtvlinders naar toe worden gelokt. Altijd spannend om te zien wat er ’s nachts rondfladdert. Het weer moet dan wel meewerken, bij harde wind of regen zoeken de insecten een beschut plekje op en laten ze zich niet zien.

grote keizerlibel pjbOp zondag richten we ons vooral op de planten en alle insecten die daarop afkomen. Met alle belangstellenden gaan we gewapend met loepjes, verrekijkers, schepnetten en dergelijke op pad om een flink aantal soorten te vinden. Naar wilde bijen, vlinders en sprinkhanen speuren we vooral op en rond het bijenlint. Misschien zijn er nog wat zandige stukken, in trek bij speciale soorten insecten. Welke zandloopkevers scharrelen er rond, gebruiken de zandbijen de kale plekken voor hun nestgangen? Langs de oevers kunnen vooral voorbij scherende libellen worden gespot.

Kortom, genoeg te speuren voor kenners én voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat er leeft en groeit in Almere.


Voor de exacte tijden zie onze agenda. Voor vragen en of informatie kunt u contact opnemen met Petra Borsch of Margriet Brouwer van Landschapsbeheer Flevoland