Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Bloemrijk grasland is belangrijk voor de natuur. Hoe mooi zou het zijn in deze tijd van de  achteruitgang van natuur en biodiversiteit in het agrarische gebied, om een netwerk van groenblauwe dooradering in Flevoland te ontwikkelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het buitengebied ecologisch interessanter gemaakt wordt? 

De inrichting, maar zeker ook het beheer kan leiden tot meer biodiversiteit. Er zijn gelukkig mooie voorbeelden van natuurvriendelijk beheer van bermen door maaien en afvoeren. Voor de ontwikkeling van de vegetatie op kleigrond is dat een prima beheermaatregel voor de flora in de berm.
Maar wat betekent dat voor de fauna in de berm? Vaak worden alle bermen langs een weg in één keer gemaaid. Wég voedselvoorziening en nestgelegenheid voor de insecten.  Kunnen we het maaibeheer niet anders regelen?  Door het tijdstip van maaien van wegbermen, dijktaluds en oevers van watergangen meer op elkaar af te stemmen, bieden we de flora en fauna een betere kans om zich te ontwikkelen. 

Landschapsbeheer Flevoland wil graag ecologisch bermbeheer in Flevoland stimuleren en roept gemeenten, provincie en waterschap op om het beheer van wegbermen, dijktaluds en oevers van watergangen meer te richten op behoud en vergroten van de biodiversiteit van deze linten door het landschap. Ook agrariërs, die mogelijkheden zien voor een meer ecologisch beheer van taluds en bermen, wordt gevraagd hun ervaringen en/of ideeën met ons te delen. 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u van gedachten wisselen over ecologisch berm-, oever- en dijkbeheer? Neem dan contact op met Margriet Brouwer 0320-294937 of stuur uw mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.