Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

De Soortenzoekdag in Lelystad is altijd een mooie happening. Dit jaar gaan leden van de KNNV-Lelystad en andere natuurgeïnteresseerden op 2 en 3 juni weer gewapend met schepnetten, loepjes, verrekijkers en dergelijke op pad om een flink aantal soorten te vinden in de ecologische verbindingszone langs de Lage vaart bij woonwijk De Landerijen.


Bijna traditiegetrouw wordt gestart met een vleermuisexcursie. De Lage Vaart is voor veel van de vleermuissoorten een belangrijk jachtgebied en voor de meervleermuis een belangrijke vliegroute. Laag over het water scherend vliegen de meervleermuizen vanuit de bebouwde kom verder om de Lage Vaart en andere grote wateren te benutten als jachtgebied. In de zaklamp zijn langtrekkende vleermuizen goed te zien.

Op vogelgebied is de ooievaar op zijn paal natuurlijk snel in kaart gebracht. Maar welke vogels zingen er nog meer in het struweel en de rietkraag? Wordt de ringslang gezien, liggend in de zon op de overgang van hoog en laag gras?

De ecozone heeft ook nog wat zandige stukken met speciale soorten planten en insecten. Welke zandloopkevers scharrelen er rond, gebruiken de zandbijen de kale plekken voor hun nestgangen?
Kortom, genoeg te speuren voor kenners én voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat er leeft en groeit in Lelystad.

Voor de exacte tijden zie: www.soortenzoekdag.nl