Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Landschapsbeheer Flevoland nodigt u uit om op zaterdag 14 april mee te wandelen in een deel van de ecozone, direct achter de huizen van de Landerijen.

De ecozone hier is gebaat bij kleinschalig natuurbeheer. Landschapsbeheer wil graag onderzoeken of er bewoners zijn rond de ecostrook, die hierbij willen helpen.

De ecozone draagt bij aan de ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Ketelmeer. De strook langs de Lage Vaart is ingericht als “droge” verbindingszone. Dat betekent dat deze strook is ingericht voor planten en dieren die op het land en aan de rand van het water leven. De oevers zijn natuurvriendelijk en op regelmatige afstand van elkaar zijn poelen gegraven, voornamelijk bedoeld voor amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders. Er zijn veel besdragende struiken aangeplant zoals framboos, meidoorn en sleedoorn. Hier vinden allerlei zangvogels zoals zwartkop, tuinfluiter en roodborst hun voedsel.

Bewonersparticipatie
Om passend beheer op deze unieke locatie goed uit te voeren, zijn veel extra handen nodig. Het kleinschalige natuurbeheer moet namelijk regelmatig en handmatig uitgevoerd worden én in het juiste seizoen. Precisiewerk dus, afgestemd op het realiseren van meer biodiversiteit. Wellicht zijn er bewoners rond de ecostrook die hieraan willen bijdragen, enkele ochtenden of middagen per jaar. Daarom nodigen wij de bewoners van de Landerijen uit om mee te wandelen om te bekijken wat er aan beheer te doen valt.

Excursie
Wandelt u mee op zaterdag 14 april a.s. in dit deel van de ecozone?

We starten om 10.00 uur op het fietspad, ter hoogte van de ooievaarspaal vlakbij de weg naar Dronten.

Er is koffie en thee bij aanvang van de wandeling. De wandeling duurt circa 1,5 uur.