Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Vanmiddag werd in Rutten eindelijk het eerste kievitsei van Flevoland gevonden. En de gelukkige vinder, Riekel Zijlstra van de Vogelwacht Rutten vond direct ook het tweede ei, in een ander nest. Het eerste ei lag op het land van Kinds, een boer die sinds enkele jaren enthousiast meedoet met de bescherming van weidevogelnesten.

Riekel is een fanatieke weidevogelvrijwilliger. Samen met andere vrijwilligers van de Vogelwacht Rutte struint hij de weilanden en akkers af op zoek naar nesten. Hij overlegt met de boeren hoe de nesten tijdens de werkzaamheden kunnen worden beschermd. “Mijn broer heeft dit jaar het 1e ei van Dongeradeel in Friesland gevonden. En nu vind ik er gelijk twee!" Het kievitseieren zoeken is hen met de paplepel ingegoten, gaat hij verder. “Alle 12 de kinderen uit ons gezin trokken in het voorjaar de weilanden in om te zoeken. Mijn vader kan trots op me zijn”.

Het eerste ei werd officieel gecontroleerd door Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. “Eindelijk, ik begon me al zorgen te maken, alle andere provincies hebben al ‘hun’ eerste ei”, vertelt Jan. “Maar nu gaat het snel, de teller staat inmiddels op vier. Met het vinden van dit kievitsei is ook in Flevoland het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Onze vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouw-werkzaamheden”.

Al heel lang bestaat in Nederland de traditie van het bekend maken van het vinden van het eerste kievietsei. Hoewel de eieren nu niet meer geraapt mogen worden, blijft de eer van het vinden van het eerste ei in elke provincie bestaan. En een ieder die het bericht leest of hoort, weet dat het voorjaar er aan komt!