Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

 Geert Gielen (directeur Landschapsbeheer Flevoland) is in Aschaffenburg (Duitsland) tijdens de algemene vergadering van 25 februari 2018 herkozen tot bestuurslid van CIVILSCAPE. Dit is een Europese vereniging van maatschappelijke organisaties die werkt aan bescherming, beheer en ontwikkeling van het landschap. Deze organisatie telt inmiddels ruim 130 leden uit meer dan 30 landen.

 CIVILSCAPE richt zich vooral op het bevorderen van samenwerking tussen landschapsorganisaties onderling en tussen landschapsorganisaties, publieke instanties en andere actoren in Europa. Het versterken van de burgerparticipatie in het landschap is een belangrijk onderdeel van haar werk. Het door de Raad van Europa op 20 oktober 2000 vastgestelde Europese Landschapsverdrag is de leidraad voor CIVILSCAPE. In dit verdrag wordt gesteld dat het landschap van groot algemeen belang is wat betreft cultuur, ecologie, milieu en maatschappij. Landschap fungeert als hulpbron die de economische bedrijvigheid bevordert: bescherming, beheer en inrichting van het landschap kan werkgelegenheid opleveren. Het landschap levert een bijdrage aan het ontstaan van plaatselijke culturen en vormt een wezenlijk onderdeel van het natuurlijk en cultureel erfgoed van Europa.

Naast de algemene vergadering stond de bijeenkomst ook in het teken van het 10-jarig bestaan van CIVILSCAPE. Tijdens de bijeenkomst is de Resolutie voor een Actieplan voor Landschappen in Europa 2018-2027 (DALE) gepresenteerd. Het komende halfjaar zal dit actieplan op verschillende Europese bijeenkomsten worden besproken, zodat het tijdens de Dag van het Landschap op 20 oktober 2018 kan worden vastgesteld.

Foto Joop Koopmanschap