Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Prachtige bijdrage voor natuur en landschap

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale organisaties Landschapsbeheer en provinciale Landschappen zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken. Ook Landschapsbeheer Flevoland kan dankzij deze steun een aantal projecten binnen Flevoland financieren.

LandschappenNL is de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. De Landschapsbeheer-organisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel. 

Een extra bijdrage van ruim 5 miljoen euro gaat dit jaar naar De Waddenvereniging voor het laatste stuk van de vismigratierivier. Hiermee kan deze wereldwijd unieke migratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale vorm worden aangelegd. Een bescheiden deel van de bijdrage is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van bezoekers. Hiermee wordt de Afsluitdijk met de Vismigratierivier zowel een ecologische als toeristische trekpleister. In de uitvoering werkt de Waddenvereniging nauw samen met de toekomstige beheerder van de Vismigratierivier, It Fryske Gea (één van de 12 provinciale Landschappen) en het Afsluitdijk Wadden Center dat eind maart zijn deuren opent.

Dankzij een extra bijdrage van ruim 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners, waaronder Stichting IKL Limburg (één van de stichtingen Landschapsbeheer) werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hier van profiteren.Op donderdag 15 februari vond dit Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 357,5 miljoen euro kan schenken aan bijna 100 goede doelen.

Roy-Beusker-Fotografie