Landschapsbeheer Flevoland

E-bieb

geschiedenis van het landschap van Flevoland

Flevoland inclusief het IJsselmeer heeft er niet altijd uitgezien zoals nu. Ook voor de periode van de Zuiderzee was hier soms land en dan weer zee. Bekijk onze informatieve posters over dubbele bodem (Swifterbantcultuur) en dubbele bodem met wrakken,

De drie IJsselmeerpolders weerspiegelen de tijdgeest van de verschillende decennia waarin ze zijn drooggelegd en ingericht. Bekijk de posters: polders op de tekentafel, NOP op de tekentafel,  oude dorpen  als bakens van het verleden, andere bakens in de tijd, transport over het water

landschap Flevoland

Bekijk onze informatieve posters over  het landschap van Flevoland:  water vormt lijnen in het landschap, wegbeplantingwonen langs het waterhoog-laag, de Knardijk en kunstwerken

agrarisch landschap Flevoland

  boerderijen en erfbeplanting in de NOP,

Natuurerf: Boomholten

 Lees meer over boomholten op het natuurerf of bekijk de informatieve poster.

Natuurerf: zwaluwen op het erf

 Lees meer over zwaluwen op het erf of bekijk de informatieve poster.

Insectvriendelijk maaibeheer

 Lees meer over insectvriendelijk maaibeheer op het natuurerf of bekijk de informatieve poster.

Poelen

 Lees meer over poelen als magneet in het landschaap of bekijk de informatieve poster over poelen op het natuurerf.

egel EHBO


Bekijk de poster