Landschapsbeheer Flevoland

Agenda

Lelystad Oostrandpark

Van 06-11-2021 14:00 tot 06-11-2021 16:00
Gezien: 126

Het Oostrandpark, gelegen tussen de wijk Oostrandpark, de Runderweg en de Oostervaart is een prachtig, gevarieerd park aan de rand van Lelystad. Door de grote variatie in beplanting, de natuurlijke oever en begrazing door schapen is het park rijk aan soorten. Er zijn niet alleen orchideeën te vinden; ook de bever en de ringslang leven in het park. Het orchideeënveldje is alleen met de fiets te bereiken, of lopend vanuit de woonwijk. Van eentonig naar grotere diversiteit van het bosje is het doel van de vrijwilligers. Door het uitvoeren van gefaseerd beheer met maaien en afvoeren ontstaat rond de poel een gevarieerd  weitje met bloemrijke graslandvegetatie. Vooral ook orchideeën profiteren van dit beheer. Inmiddels staan er vele tientallen orchideeën in de oeverrand langs de poel.

 Wilt u ook meehelpen? Opgeven kan bij Ineke van Westrienen inekevanwestrienen@gmail.com

Verzamelen bij de picknickbank nabij de Lage Vaart. 

 orchidee

 

 

 

 

 

 

De maatregelen tegen het Corona virus zijn sterk aan veranderingen onderhevig. Dat heeft tot gevolg dat onze agenda onzekerheden heeft. Het is goed mogelijk dat activiteiten toch niet door kunnen gaan, of dat er een maximum aantal deelnemers gesteld wordt. U wordt dan ook gevraagd om u op te geven voor de activiteiten zodat we een week van te voren bericht kunnen sturen of de activiteit doorgaat en of er nog beperkingen zijn. Houd ook onze website in de gaten.


Evenementen herhalingen