Landschapsbeheer Flevoland

Advies Invasieve exoten

reuzenspringbalsemienInvasieve plantensoorten zijn planten die door mensen (bewust of onbewust) van ver zijn gehaald en die zich vervolgens explosief uitbreiden in de natuur. De planten zijn ontsnapt uit tuinen. In de nieuwe omgeving zijn ziekten, insecten en andere organismen uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied die ervoor zorgen dat deze plantensoort  zich niet teveel vermeerdert, niet meegekomen. De  exoten kunnen zich dan onbeperkt verspreiden buiten de tuin en overwoekeren vervolgens de inheemse planten. Hierdoor neemt de natuurlijke variatie en de biodiversiteit af: een ongewenste ontwikkeling. 
Ook de reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en ambrosia zijn voorbeelden van invasieve exoten die voorkomen in Flevoland. De verspreiding van vooral reuzenbalsemien kunnen we nog stoppen. Daarom is Landschapsbeheer op zoek naar vrijwilligers die deze planten willen opsporen en  deze planten willen weghalen.

 Nieuwe tool voor bestrijding reuzenberenklauw 

voorkant plaatje largeEr is een nieuwe tool ontwikkeld om de reuzenberenklauw efficiënter te beheren of te bestrijden. In de Leidraad beheer reuzenberenklauw is de beschikbare kennis over de beheersing en bestrijding van deze invasieve exoot gebundeld en toegankelijk gemaakt. Het doel van de leidraad is beheerders te helpen om de bestrijding van de reuzenberenklauw efficiënter aan te pakken. De leidraad geeft handvatten voor de bestrijding van de reuzenberenklauw en geeft een compact overzicht van alles wat daarbij komt kijken. Met onder andere aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, inventarisatie, plan van aanpak en diverse bestrijdingsmethodes. Ook het belang van een gecoördineerde aanpak wordt benadrukt. 

Kijk en luister hier naar het verhaal van Lodewijk van Kemenade op het webinar 'De Reuzenberenklauw: we doen het samen!'

De Leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. 

berenklauwboor detail De  speciale boor die Landschapsbeheer samen met leerlingen van het Technasium Slingerbos/Levant en de gemeente Zeewolde heeft ontwikkeld om de reuzenberenklauw te bestrijden, is een succes. Na een jaar experimenteren, is er eerst een kleine serie geproduceerd.  Inmiddels is in samenwerking met grondborenspecialist  Eijkelkamp Soil & Water een definitieve versie ontwikkeld. ,Het resultaat is een soort grondboor met een mesje in de koker, dat de wortel door de draaiende beweging van de boor kapot maakt.. FILMPJE 
Hier kan de boor besteld worden. 

 

 Tien invasieve exoten in Flevoland