Landschapsbeheer Flevoland

Activiteiten Cursussen en excursies

Landschapsbeheer Flevoland organiseert in januari voor liefhebbers een cursus over wilde bijen. Wilde bijendeskundige Arie Koster, (stads)ecoloog, bioloog, imker en expert op het gebied van bijvriendelijke inrichting van het openbaar groen, is bereid gevonden om hiervoor naar Flevoland te komen.

Bijen zijn volledig afhankelijk van stuifmeel en vrijwel volledig afhankelijk van nectar. Bijvriendelijke milieus zijn bv. bloemrijke bermen met natuurlijke vegetaties, deze leveren vele malen meer op dan ingezaaide bermen en akkerranden. Tuinen zijn ook zeer belangrijke habitats voor wilde bijen. Het gebruik van zaadmengsels van eenjarige planten zijn vooral van betekenis voor honingbijen en (in mindere mate) voor hommels. Voor wilde bijen hebben deze zaadmengsels vaak een geringe of geen betekenis. Continuïteit is zeer belangrijk en dat ontbreekt vaak. 
Nestgelegenheid is even belangrijk voor wilde bijen. Zonder nestgelegenheid geen bijen. De solitaire, wilde bijen nestelen in steilkantjes, doodhout, braam- en afgestorven plantenstengels, rietdaken en gaten in muren. Of zoals de hommels  in de grond in oude muizennesten.

Kortom, er is veel te leren over het leven van wilde bijen om hen vervolgens ook effectief te kunnen beschermen.

Op zaterdag 19 januari komt de levenswijze en nestgelegenheid van verschillende soorten wilde bijen aan bod. Op zaterdag 26 januari is er aandacht voor de vegetatie en het juiste (landschaps)beheer van grasland, ruigten, oevers, singels en boerenerven voor bijen en andere bloembezoekende insecten,

De veldexcursie plannen we later in het jaar, als de wilde bijen weer actief zijn.  

De cursus wordt gegeven in de duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in Lelystad, De kosten bedragen € 30 in totaal. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen, bij teveel deelnemers hebben Flevolanders voorrang.
Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij Margriet Brouwer (0320) 294937. Aanmelden kan per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag vóór maandag 14 januari. 

 

grijze zandbij
andrena haemorrhoa op fruitboom
tuinbladsnijder houtblok